Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.



Jesteś naszym
counter
gościem

WinKey 9.0


Rys.3. Widok klucza bez obudowy

Ostatnia wersja WinKeya autorstwa Steva, K1EL (9.0), mimo zastosowania niepozornego,
8-nóżkowego układu PIC ma bardzo duże możliwości.
Jest to klucz CW, który poza standardową pracą z manipulatora ma wiele funkcji dostępnych poprzez interfejs szeregowy.
Pełny opis klucza można znaleść na stronie Marka SP 7 DQR: www.sp7dqr.pl.