Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Informacje na temat przemienników

Działanie sieci FM-LINK

 witamy-w-lodzi-rev.0.2.pdf

Witamy w Łodzi!

Niezależnie, czy jesteś tutaj tylko przejazdem, czy pracujesz w okolicach 
metropolii łódzkiej już od lat, oddajemy Ci ten przewodnik, jako źródło ważnych 
i użytecznych informacji o infrastrukturze i możliwościach komunikacyjnych w 
naszym regionie. 
Na kolejnych stronach znajdziesz informacje o stacjach bezobsługowych,  
szczególnie przemiennikach, pracujących w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim 
i Pabianicach. Znajdą się tu też informacje o działaniu sieci APRS i innych systemach 
cyfrowych w zasięgu. 

Przemienniki Amatorskie Regionu Łódzkiego


Przemienniki
 
SR7LD przemiennik łódzki FM - 70 cm
QRG: 439,075 – 7,6 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91SS QTH: Łódź, Stoki 51,780793N 19,533964E Wys: 305m NPM SR7L przemiennik łódzki FM - 2 m
QRG: 145,675 – 0,600 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91SS QTH: Łódź 51,7741N 19,5053E Wys: 305m NPM SR7Z przemiennik łódzki FM - lokalny 2 m
QRG: 145,600 – 0,600 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91RS QTH: Łódź 51,7533N 19,4582E Wys: 250m NPM SR7PA przemiennik pabianicki
QRG: 439,400 – 7,6 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91QP QTH: Pabianice 51,666542N 19,338270E Wys: 188m NPM Usługi: EchoLink# 557828, papuga, wiadomości, ostrzeżenia SR7UVL przemiennik łódzki DV
QRG: Port B: 439,450 – 7,6 MHz Port C: 145,3375 – 0,6 MHz Emisja: D-STAR DV LOC: JO91SS QTH: Łódź, Stoki 51,780793N 19,533964E Wys: 273m NPM Brama: SR7UVL G Usługi: DPlus, G2, ircDDB, US TRUST SR7AL Aleksandrów Łódzki DV
QRG: Port B: 438,650 – 7,6 MHz Emisja: D-STAR DV LOC: JO91PT QTH: Aleksandrów Łódzki 51,811537N, 19,305181E Wys: 227m NPM Brama: SR7AL G Usługi: DPlus, DExtra, DCS, CCS, ircDDB, US TRUST
Systemy łączności Brama cyfrowa SR7LD Brama cyfrowa działająca na przemienniku SR7LD realizuje usługi głosowe dla radioamatorów pracujących na przemienniku, oraz umożliwia łączności z siecią EchoLink. System sterowany jest za pomocą kodów DTMF na porcie radiowym przemiennika a każda komenda musi zostać potwierdzona tonem # (krzyżyk). W dowolnym momencie można również wydać komendę * (gwiazdka), która spowoduje wypowiedzenie aktualnego stanu przemiennika i bramki cyfrowej. Menu ułożone jest w postaci drzewa, a wydawanie kolejnych poleceń może spowodować uruchomienie żądanej funkcjonalności, lub wejście do kolejnego poziomu menu. W dowolnym momencie można powrócić do poprzedniego poziomu za pomocą tonu #. Menu główne 1 Papuga funkcja diagnostyczna, w której brama cyfrowa nagrywa odebrane transmisje i odtwarza je na porcie radiowym przemiennika. 2 EchoLink funkcja aktywuje moduł łączności EchoLink, w którym użytkownik (radioamator pracujący na porcie radiowym przemiennika) może uzyskać połączenie ze zdalnymi stacjami, wybierając ich numer EchoLink i potwierdzając go krzyżykiem. Moduł „Papuga” Moduł papugi nie posiada żadnych dodatkowych poleceń sterujących. Wszystkie wysłane tony DTMF zostaną zdekodowane przez przemiennik i odczytane razem z nagraniem. Ta funkcja diagnostyczna pozwala w prosty sposób ustalić jakość sygnału odbieranego przez przemiennik, lub zdiagnozować problemy z torem m-cz w radiotelefonie. Aby wyłączyć papugę naciskamy #. Moduł EchoLink Moduł EchoLink może zostać aktywowany na dwa sposoby: • zdalna stacja podłączyła się do przemiennika przez port Internetowy, • użytkownik przemiennika włączył moduł, wysyłając kody 2 # na porcie radiowym. W tym trybie, przemiennik można połączyć z dowolną stacją pracującą w sieci EchoLink, wysyłając DTMF'em jej numer, oraz potwierdzając wybór krzyżykiem. Brama cyfrowa wykona próbę odnalezienia w katalogu EchoLink stacji o podanym numerze a następnie nawiąże połączenie z nią. Użytkownik zostanie poinformowany o sukcesie lub niepowodzeniu próby za pomocą komunikatu głosowego. Przykład: aby połączyć się z przemiennikiem w Skierniewicach SR7SC, który ma numer 607422, użytkownik pracujący na przemienniku: → Wykonuje głosową identyfkację na przemienniku: „Tu SQ7ABC” → Włącza moduł EchoLink wysyłając: 2 # (Przemiennik oznajmi głosowo aktywację modułu) → Wysyła numer EchoLink przemiennika SR7SC: 6 0 7 4 2 2 # (Przemiennik oznajmi odnalezienie stacji w katalogu podając jej znak) → Przemiennik oznajmi udaną próbę – połączenie jest zestawione. (np. „SR7SC repeater connected”) Dodatkowo, dostępne są następujące komendy uruchamiane DTMF: (każdą należy potwierdzić #) → 1 lista aktualnie połączonych stacji → 2 odczytuje numer EchoLink przemiennika SR7LD → 3 1 łączy z losowo wybranym przemiennikiem na świecie → 4 łączy z ostatnio połączoną stacją → # rozłącza ostatnio połączoną stację (nie wymaga dodatkowo #) Ważne: przed rozpoczęciem wydawania poleceń DTMF do bramki cyfrowej przemiennika SR7LD, zawsze dokonuj głosowej identyfikacji stacji. D-STAR Przemienniki SR7UVL oraz SR7AL, nadają w systemie D-STAR Digital Voice, są cyfrowymi przemiennikami głosowymi, umożliwiającymi łączenie się z innymi przemiennikami za pośrednictwem Internetu, oraz wywoływanie selektywne radioamatorów w sieci. Dzięki temu, operator nie musi wiedzieć, w zasięgu, którego przemiennika znajduje się wołana przez niego stacja. Wystarczy, że wpisze jej znak w radiotelefonie i rozpocznie wywołanie. System odnajdzie wołaną stację po znaku wywoławczym i automatycznie skieruje połączenie do właściwego przemiennika. Przykład: aby odnaleźć i wywołać operatora o znaku SP7XYZ, operator pracujący na porcie B (70cm) przemiennika SR7UVL, w menu „Call Sign” swojego radiotelefonu dokonuje następujących wpisów:
YOUR:SP7XYZwołany znak (odbiorca)
RPT1:SR7UVL Bprzemiennik przez który wołamy
RPT2: SR7UVL Gprzemiennik, przez który chcemy nadawać
MY:SP7ABCwłasny znak wywoławczy (nadawca)
W podanym przykładzie ustawiamy przemiennik wyjściowy jako SR7UVL G – litera G na końcu oznacza, że chcemy aby nasz sygnał wychodził do bramy internetowej (gateway),skąd zostanie przesłany do zdalnego przemiennika. Pokazana funkcjonalność jest nazywana „wołaniem po znaku”, lub „callsign routing”. Więcej informacji o niej dostępne jest w Internecie, na stronach o tematyce radioamatorskiej. Ponadto, przemienniki D-STAR umożliwiają połączenia „na stałe”, podobnie jak ma to miejsce w przypadku systemu EchoLink. Służą do tego systemy DPlus, DExtra, DCS i CCS, a samo łączenie inicjowane jest przez operatora z radiotelefonu D-STAR. Przykład: stacja SP7ABC, pracująca na przemienniku SR7UVL B, łączy go z przemiennikiem SR7AL B. Operator ustawia w radiotelefonie:
YOUR:SR7AL BL znak przemiennika + litera L (link) na końcu
RPT1:SR7UVL Bprzemiennik przez który wołamy
RPT2:SR7UVL Gprzemiennik, przez który chcemy nadawać
MY: SP7ABCwłasny znak wywoławczy (nadawca)Więcej informacji
Ruch na przemienniku D-STAR w Łodzi http://sr7uvl.dstarpl.net/ ... oraz na przemiennikach