Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Informacje na temat przemienników

Działanie sieci FM-LINK

 witamy-w-lodzi-rev.0.2.pdf

Witamy w Łodzi!

Niezależnie, czy jesteś tutaj tylko przejazdem, czy pracujesz w okolicach 
metropolii łódzkiej już od lat, oddajemy Ci ten przewodnik, jako źródło ważnych 
i użytecznych informacji o infrastrukturze i możliwościach komunikacyjnych w 
naszym regionie. 
Na kolejnych stronach znajdziesz informacje o stacjach bezobsługowych,  
szczególnie przemiennikach, pracujących w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim 
i Pabianicach. Znajdą się tu też informacje o działaniu sieci APRS i innych systemach 
cyfrowych w zasięgu. 

Przemienniki Amatorskie Regionu Łódzkiego


Przemienniki
 
SR7LD przemiennik łódzki FM - 70 cm
QRG: 439,075 – 7,6 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91SS QTH: Łódź, Stoki 51,780793N 19,533964E Wys: 305m NPM SR7L przemiennik łódzki FM - 2 m
QRG: 145,675 – 0,600 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91SS QTH: Łódź 51,7741N 19,5053E Wys: 305m NPM SR7Z przemiennik łódzki FM - lokalny 2 m
QRG: 145,600 – 0,600 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91RS QTH: Łódź 51,7533N 19,4582E Wys: 250m NPM SR7PA przemiennik pabianicki
QRG: 439,400 – 7,6 MHz AKT: CTCSS 77 Hz LOC: JO91QP QTH: Pabianice 51,666542N 19,338270E Wys: 188m NPM Usługi: EchoLink# 557828, papuga, wiadomości, ostrzeżenia SR7UVL przemiennik łódzki DV
QRG: Port B: 439,450 – 7,6 MHz Port C: 145,3375 – 0,6 MHz Emisja: D-STAR DV LOC: JO91SS QTH: Łódź, Stoki 51,780793N 19,533964E Wys: 273m NPM Brama: SR7UVL G Usługi: DPlus, G2, ircDDB, US TRUST SR7AL Aleksandrów Łódzki DV
QRG: Port B: 438,650 – 7,6 MHz Emisja: D-STAR DV LOC: JO91PT QTH: Aleksandrów Łódzki 51,811537N, 19,305181E Wys: 227m NPM Brama: SR7AL G Usługi: DPlus, DExtra, DCS, CCS, ircDDB, US TRUST
Systemy łączności Brama cyfrowa SR7LD Brama cyfrowa działająca na przemienniku SR7LD realizuje usługi głosowe dla radioamatorów pracujących na przemienniku, oraz umożliwia łączności z siecią EchoLink. System sterowany jest za pomocą kodów DTMF na porcie radiowym przemiennika a każda komenda musi zostać potwierdzona tonem # (krzyżyk). W dowolnym momencie można również wydać komendę * (gwiazdka), która spowoduje wypowiedzenie aktualnego stanu przemiennika i bramki cyfrowej. Menu ułożone jest w postaci drzewa, a wydawanie kolejnych poleceń może spowodować uruchomienie żądanej funkcjonalności, lub wejście do kolejnego poziomu menu. W dowolnym momencie można powrócić do poprzedniego poziomu za pomocą tonu #. Menu główne 1 Papuga funkcja diagnostyczna, w której brama cyfrowa nagrywa odebrane transmisje i odtwarza je na porcie radiowym przemiennika. 2 EchoLink funkcja aktywuje moduł łączności EchoLink, w którym użytkownik (radioamator pracujący na porcie radiowym przemiennika) może uzyskać połączenie ze zdalnymi stacjami, wybierając ich numer EchoLink i potwierdzając go krzyżykiem. Moduł „Papuga” Moduł papugi nie posiada żadnych dodatkowych poleceń sterujących. Wszystkie wysłane tony DTMF zostaną zdekodowane przez przemiennik i odczytane razem z nagraniem. Ta funkcja diagnostyczna pozwala w prosty sposób ustalić jakość sygnału odbieranego przez przemiennik, lub zdiagnozować problemy z torem m-cz w radiotelefonie. Aby wyłączyć papugę naciskamy #. Moduł EchoLink Moduł EchoLink może zostać aktywowany na dwa sposoby: • zdalna stacja podłączyła się do przemiennika przez port Internetowy, • użytkownik przemiennika włączył moduł, wysyłając kody 2 # na porcie radiowym. W tym trybie, przemiennik można połączyć z dowolną stacją pracującą w sieci EchoLink, wysyłając DTMF'em jej numer, oraz potwierdzając wybór krzyżykiem. Brama cyfrowa wykona próbę odnalezienia w katalogu EchoLink stacji o podanym numerze a następnie nawiąże połączenie z nią. Użytkownik zostanie poinformowany o sukcesie lub niepowodzeniu próby za pomocą komunikatu głosowego. Przykład: aby połączyć się z przemiennikiem w Skierniewicach SR7SC, który ma numer 607422, użytkownik pracujący na przemienniku: → Wykonuje głosową identyfkację na przemienniku: „Tu SQ7ABC” → Włącza moduł EchoLink wysyłając: 2 # (Przemiennik oznajmi głosowo aktywację modułu) → Wysyła numer EchoLink przemiennika SR7SC: 6 0 7 4 2 2 # (Przemiennik oznajmi odnalezienie stacji w katalogu podając jej znak) → Przemiennik oznajmi udaną próbę – połączenie jest zestawione. (np. „SR7SC repeater connected”) Dodatkowo, dostępne są następujące komendy uruchamiane DTMF: (każdą należy potwierdzić #) → 1 lista aktualnie połączonych stacji → 2 odczytuje numer EchoLink przemiennika SR7LD → 3 1 łączy z losowo wybranym przemiennikiem na świecie → 4 łączy z ostatnio połączoną stacją → # rozłącza ostatnio połączoną stację (nie wymaga dodatkowo #) Ważne: przed rozpoczęciem wydawania poleceń DTMF do bramki cyfrowej przemiennika SR7LD, zawsze dokonuj głosowej identyfikacji stacji. D-STAR Przemienniki SR7UVL oraz SR7AL, nadają w systemie D-STAR Digital Voice, są cyfrowymi przemiennikami głosowymi, umożliwiającymi łączenie się z innymi przemiennikami za pośrednictwem Internetu, oraz wywoływanie selektywne radioamatorów w sieci. Dzięki temu, operator nie musi wiedzieć, w zasięgu, którego przemiennika znajduje się wołana przez niego stacja. Wystarczy, że wpisze jej znak w radiotelefonie i rozpocznie wywołanie. System odnajdzie wołaną stację po znaku wywoławczym i automatycznie skieruje połączenie do właściwego przemiennika. Przykład: aby odnaleźć i wywołać operatora o znaku SP7XYZ, operator pracujący na porcie B (70cm) przemiennika SR7UVL, w menu „Call Sign” swojego radiotelefonu dokonuje następujących wpisów:
YOUR:SP7XYZwołany znak (odbiorca)
RPT1:SR7UVL Bprzemiennik przez który wołamy
RPT2: SR7UVL Gprzemiennik, przez który chcemy nadawać
MY:SP7ABCwłasny znak wywoławczy (nadawca)
W podanym przykładzie ustawiamy przemiennik wyjściowy jako SR7UVL G – litera G na końcu oznacza, że chcemy aby nasz sygnał wychodził do bramy internetowej (gateway),skąd zostanie przesłany do zdalnego przemiennika. Pokazana funkcjonalność jest nazywana „wołaniem po znaku”, lub „callsign routing”. Więcej informacji o niej dostępne jest w Internecie, na stronach o tematyce radioamatorskiej. Ponadto, przemienniki D-STAR umożliwiają połączenia „na stałe”, podobnie jak ma to miejsce w przypadku systemu EchoLink. Służą do tego systemy DPlus, DExtra, DCS i CCS, a samo łączenie inicjowane jest przez operatora z radiotelefonu D-STAR. Przykład: stacja SP7ABC, pracująca na przemienniku SR7UVL B, łączy go z przemiennikiem SR7AL B. Operator ustawia w radiotelefonie:
YOUR:SR7AL BL znak przemiennika + litera L (link) na końcu
RPT1:SR7UVL Bprzemiennik przez który wołamy
RPT2:SR7UVL Gprzemiennik, przez który chcemy nadawać
MY: SP7ABCwłasny znak wywoławczy (nadawca)Więcej informacji
Ruch na przemienniku D-STAR w Łodzi http://sr7uvl.dstarpl.net/ ... oraz na przemiennikach
Nasi członkowie
Krótkofalowiec