Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     BGŻ BNP Paribas S.A.    Nr 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-ukf.org.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org

 Zawody na Kluczach Sztorcowych 2017.pdf


Zawody na Kluczach Sztorcowych.

Straight Key Contest 2017

Regulamin


1. Organizatorzy: Łódzki Oddział Terenowy PZK pod medialnym patronatem
    Redakcji Miesięcznika Świat Radio.

2. Cel zawodów: Zawody organizowane są z myślą o miłośnikach posługiwania się kluczem
    sztorcowym. Chcielibyśmy, żeby przez udział w tych zawodach mieli okazję pokazać swoje
    operatorskie umiejętności i wspólnie z młodszymi kolegami świetnie się bawili. Serdecznie
    zapraszamy także młodszych nadawców, dla których mogą to być ciekawe i odmienne od
    innych zawodów.

3. Termin zawodów: drugi piątek września ( 08.09.2017 ), w godzinach od 17.00 do 19.00.00 UTC.

4. Pasmo i emisja: 3,5 MHz; zalecana praca w zakresie częstotliwości 3,520-3,560 MHz.
    Emisja – CW.

5. Uczestnicy : Wszyscy licencjonowani nadawcy.

6. Klasyfikacje:
    Grupa A – Stacje SP QRP (do 5 W out)
    Grupa B – Stacje SP OPEN
    Grupa C – Stacje Zagraniczne QRP (do 5W out)
    Grupa D – Stacje Zagraniczne OPEN.

Uwaga!
Używanie kluczy elektronicznych lub nadawanie za pomocą komputera jest niedozwolone. Najwyższa dopuszczalna moc nadajnika nie większa niż 100W OUTPUT.
Wywołanie w zawodach : „CQ TEST”

7. Raporty i grupy kontrolne: RST + wiek operatora – np. 579 45; operatorzy stacji klubowych
    nadają RST + ilość lat od wydania licencji dla danego klubu.

8. Punktacja: ilość punktów za łączność odpowiada nadanej przez korespondenta liczbie lat,
    np. za łączność z operatorem w wieku pięćdziesięciu lat otrzymujemy 50 pkt.,
    za QSO ze stacją klubową nadającą np. 59 34 otrzymuje się 34 pkt.

9. Mnożniki: prefiksy stacji, z którymi przeprowadzono łączności – np. SQ2, SP7, OK2, LY3
    itp. – jak w zawodach CQ WW WPX Contest. Prefiks liczy się do mnożnika tylko
    raz bez względu na to ile łączności ze stacjami o tym prefiksie przeprowadzono.
Uwaga :
własny prefiks jest automatycznie zaliczany do mnożnika.

10. Wynik końcowy: suma punktów za łączności x liczba zaliczonych prefiksów.
Uwagi:
(a) Z daną stacją można przeprowadzić tylko jedną punktowaną łączność.
(b) Łączności nie zalicza się obu korespondentom w przypadku nieprawidłowo zalogowanego
    raportu lub grupy kontrolnej, błędnie odebranego znaku lub różnicy
    czasu przekraczającej 5 minut.
(c) Przy rozliczaniu zawodów nie będą uwzględniane stacje, które przeprowadziły pięć
    lub mniej QSOs.

11. Dzienniki: dzienniki elektroniczne (format Cabrillo) na adres: zawody.cw@pgk.net.pl .
    Logi papierowe – OT PZK Łódź, skr. Poczt 442, 90-950 Łódź 1, Poland.
    Termin wysyłki logów – 14 dni po zawodach (do 22 września 2017).
    Ponieważ wyniki zawodów obliczone będą przy użyciu komputerowego programu
    sprawdzającego, Komisja zaleca nadsyłanie logów Cabrillo. Bezpłatne programy można
    pobrać ze strony Marka, SP7DQR - http://sp7dqr.waw.pl

12. Nagrody: zwycięzcy każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
    Za zajęcie miejsc I, II i III w każdej kategorii – dyplomy.

13. Dyskwalifikacja: może nastąpić w przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu lub
    niesportowego zachowania.

14. Komisja: SP7FP, SP7SZK, SP7MTU. Decyzje komisji zawodów są ostateczne.

15. Wyniki: wyniki zostaną ogłoszone do końca października na stronie OT15 oraz
    w mediach krótkofalarskich.

16. Zwracamy uwagę na fakt iż koniec zawodów jest o godzinie 19.00.00 a zatem każda sekunda
    po tej godzinie jest już po zakończeniu zawodów.

ORGANIZATOR         

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.org.pl

pzkzg

pzkzg

Nowości Świata Radio
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional