Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     BGŻ BNP Paribas S.A.    Nr 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-ukf.org.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org

Nasi Sponsorzy

 Siódemka na Siódemce.pdf


Siódemka na Siódemce

Krajowe Zawody KF w Paśmie 7 MHz

Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK Zaprasza wszystkie licencjonowane stacje amatorskie (nadawców i nasłuchowców), do rywalizacji w zawodach pod nazwą „Siódemka na Siódemce”  w skrócie "77"

Celem zawodów jest aktywizowanie pracy stacji polskich w paśmie 7MHz a szczególnie podniesienie aktywności na pasmach stacji z siódmego okręgu.

Za uczestników uważa się wszystkich licencjonowanych operatorów posiadających na dzień rozgrywania zawodów ważne pozwolenia radiowe (licencje nasłuchowe) , którzy w czasie trwania zawodów przeprowadzili co najmniej pięć QSO (HRDs) i przesłali swój log w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres managera zawody.ot15@gmail.com

Zawody rozgrywane będą rokrocznie w dniu  07.07  (lipca)  w dwóch dwugodzinnych turach. Pierwsza  od godz. 7.00 – 9.00 UTC oraz druga 19.00 – 21.00 UTC w paśmie 7 MHz emisją CW i SSB z zachowaniem ustaleń Band Planu dla części telegraficznej i fonicznej. Prosimy o przestrzeganie  obowiązującego 100W limitu mocy dla zawodów krajowych , oraz obowiązkowych  5 minut QRT przed i po zawodach.

Każdy uczestnik może przeprowadzić z tą samą stacją dwie łączności (nasłuchy) jedną CW i jedną SSB przy czym łączności CROSS-MODE nie są dozwolone.

Wywołanie w zawodach :

Na CW : CQ TEST SP  na SSB :  Wywołanie w zawodach 77

Raporty :

Uczestnicy spoza okręgu siódmego wymieniają raporty składające się z RS(T) oraz numeru kolejnego łączności z zachowaniem ciągłości numeracji. (59 001).

Stacje z okręgu siódmego podają w raporcie dodatkowo skrót Powiatu np. (59 001 LD)

Grupy klasyfikacyjne :

A  Stacje pracujące z siódmego okręgu ( wszystkie stacje fizycznie znajdujące się na terenie okręgu niezależnie od posiadanego prefiksu )

B  Stacje indywidualne

C  Stacje klubowe

D  Nasłuchowcy

E  Stacje QRP ( CW 5W, SSB 10W )

Nie stosuje się podziału na rodzaje emisji

WSZYSTKIE STACJE MOGĄ UŻYWAĆ TYLKO JEDNEGO NADAJNIKA !

Oznacza to, że w tym samym czasie może być przez jedną stację emitowany tylko jeden sygnał bez względu na rodzaj emisji

Punktacja:

Za każde prawidłowo przeprowadzone QSO , HRDs ( nasłuch każdej stacji można wykazać tylko jeden raz dla każdego rodzaju emisji ) ze stacją z okręgu siódmego 3 pkt ( Zarówno na CW jak i SSB ) z pozostałymi stacjami 1pkt

Wynik końcowy to suma uzyskanych punktów za QSO (HRDs) razy mnożnik, który stanowi liczba powiatów okręgu siódmego liczona jednorazowo bez względu na rodzaj emisji.

Łączności NIE ZALICZONE :

- nawiązanie przed i po czasie trwania Zawodów

- nie potwierdzone w logu korespondenta

- rozbieżne w czasie logowania powyżej 5 minut

- z błędnie odebranymi grupami kontrolnymi

- duplikaty

Dzienniki elektroniczne (wyłącznie w formacie Cabrillo) należy przesyłać na adres: zawody.ot15@gmail.com w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.

UWAGA: Przy pracy w kategorii QRP obowiązkowo trzeba podać używany sprzęt, antenę oraz moc.

Dzienniki powinny być w formie dołączonego do korespondencji nie skompresowanego załącznika, który w nazwie powinien zawierać jedynie znak używany w zawodach.

Komisja Zawodów  rozliczy i ogłosi wyniki w terminie 7 tygodni od zakończenia przyjmowania logów na stronie OT-15 PZK jak i w innych mediach krótkofalarskich.

NAGRODY:

Za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych Statuetki, Dyplomy  i  NAGRODY RZECZOWE !!!

Za zajęcie miejsc II III Dyplomy.

Za zajęcie miejsc VII w poszczególnych kategoriach – nagrody niespodzianki !

Dla wszystkich stacji indywidualne certyfikaty udziału.

Nad poprawnym rozliczeniem zawodów czuwać będzie komisja w składzie:

kol. Piotr SP7SZK, kol. Radek SP7WRC oraz kol. Zbyszek SP7MTU, której to decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Zapraszamy do wspólnej Zabawy 

 Vy 73!

Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional