Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     BGŻ BNP Paribas S.A.    Nr 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-ukf.org.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org Regulamin zawodów HSC 2017.pdf
REGULAMIN ZAWODÓW
Cały kraj pracuje z Ziemią Łódzką
„HAM SPIRIT CONTEST 2017”
  

1. Organizatorem zawodów jest Oddział Terenowy PZK w Łodzi.
   Osoba odpowiedzialna – Piotr Kurpienik – SP7SZK.
2. Do zawodów zaprasza się wszystkie amatorskie radiostacje indywidualne i klubowe
   oraz nasłuchowców z całego kraju.
3. Zawody odbędą się w trzecią sobotę i niedzielę listopada (18-19.11.2017 r.) na KF i UKF,
   wg poniższego harmonogramu:
   a. sobota w godz. 6:00 – 7:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisją PSK31 
     (centrum aktywności emisją PSK31 w paśmie 3.5 MHz: 3.580.1)
   b. niedziela w godz. 6:00 – 8:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB
   c. niedziela w godz. 19:00 – 21:00 UTC w paśmie 144 MHz emisjami CW, SSB i FM 
     z wyłączeniem przemienników oraz w godz. 21:00 – 22:00 UTC wyłącznie emisją PSK31 
     (centrum aktywności dla emisji PSK31 w paśmie 144 MHz: 144.138 MHz)
   Praca poszczególnymi emisjami musi odbywać się zgodnie z band planem dla zawodów.
   Przy pracy na KF nie można przekraczać mocy wyjściowej nadajnika 100 W.
   Przy pracy emisją PSK31 NIE WOLNO przekraczać mocy wyjściowej 20 W, 
   a szerokość sygnału musi być zgodna ze standardem.
4. Wywołanie w zawodach "CQ SP", "TEST SP" lub "WYWOŁANIE W ZAWODACH ŁÓDZKICH".
5. Wymiana raportów:
  a. Na KF uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST lub RS, 
     numeru kolejnego QSO oraz skrótu województwa i powiatu np. 59 001 CLD lub 599 001 CLD.
  b. Na UKF uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST lub RS, 
     numeru kolejnego QSO oraz lokatora, np. 59 01 JO91RS lub 599 01 JO91RS.
  c. Dla emisji PSK31:
     - na KF - uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST numeru kolejnego QSO 
      oraz skrótu województwa i powiatu np. 599 001 CLD
     - na UKF – uczestnicy wymieniają grupy kontrolne składające się z RST numeru kolejnego QSO
      oraz lokatora np. 599 001 JO91RS
6. Łączności i nasłuchy można przeprowadzić z tą samą stacją: na KF dwa razy (jeden raz na CW 
   i jeden raz na SSB a na UKF trzy razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM).
7. Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po czasie zawodów.


8. Punktacja:
   KF
   QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) na CW - 6 punktów
   QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) na SSB - 5 punktów
   QSO ze stacją z woj. łódzkiego na CW - 4 punkty
   QSO ze stacją z woj. łódzkiego na SSB - 3 punkty
   QSO z inna stacja  na  CW  - 2 punkty
   QSO z inna stacja  na  SSB - 1 punkt

   KF - PSK31
   QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) - 5 punktów
   QSO ze stacją woj. łódzkiego - 3 punkty
   QSO z inna stacja - 1 punkt

   UKF (wszystkie emisje)
   za każdy kilometr odległości - 1 punkt.

9.  Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwóch znaków na KF i UKF oraz 
    obydwóch raportów na KF i co najmniej jednego raportu na UKF przy nie powtórzeniu 
    znaku żadnego z korespondentów więcej niż 5 razy.
    Punktacja jak dla nadawców. Uwaga: punktowana jest łączność a nie oddzielnie dwie stacje, 
    punkty zalicza się wg pierwszego z podanych korespondentów.
10. Mnożnika na KF i UKF nie stosuje się, natomiast na UKF dolicza się premię 
    w wysokości 500 pkt za każdy nowy, średni lokator (cztery znaki, np. JO91 JO92 ).
11. QSO nie zalicza się w przypadku braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
    pomyłek w znakach lub grupach kontrolnych, QSO mieszanych 
    oraz różnicy czasu powyżej 5 min.
12. Kategorie:

  KF
  A - stacje indywidualne spoza woj. łódzkiego
  B - stacje klubowe spoza woj. łódzkiego
  C - stacje nasłuchowe
  D - stacje z woj. łódzkiego


  UKF
  E - stacje indywidualne
  F - stacje klubowe
  G - stacje nasłuchowe

  KF – PSK31
  H - stacje spoza woj. Łódzkiego
  I - stacje z woj. Łódzkiego

  UKF-PSK31
  J - wszystkie stacje

  Skróty powiatów województwa łódzkiego: AQ BJ BW DD EC GV IA IR IT IW IZ KU 
  LD LY OH PB PT PV RE RX TZ UL US WU
  W czasie udziału z zawodach będzie można zdobyć podstawowy dyplom ZIEMIA ŁÓDZKA.

13. Każdy z uczestników zawodów typuje jedną stację do wyróżnienia FAIR PLAY, 
    oczywiście ma to być stacja wyróżniająca się dobrym i kulturalnym operatorstwem 
    i przestrzeganiem zasad HAM SPIRIT’u, a nie np. najsilniejsza stacja na paśmie.
14. Dzienniki należy prowadzić oddzielnie dla każdej części zawodów bez podziału na emisje. 
    Zapis łączności w dzienniku tylko i wyłącznie w czasie UTC. Informacje dodatkowe np. znak stacji 
    typowanej do wyróżnienia FAIR PLAY lub inne komentarze i uwagi prosimy podawać 
    w linijce SOAPBOX: pliku Cabrillo .
15. Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo za część KF oraz za część UKF powinny być 
    przesłane w terminie 14 dni po zakończeniu zawodów na adres e-mail: zawody@pgk.net.pl 
    lub adres pocztowy:
    
Zarząd Oddziału Terenowgo PZK
skr. poczt. 442
90-950 Łódź 1
Otrzymanie dziennika drogą elektroniczną zostanie potwierdzone poprzez wysłanie listu prywatnego do nadawcy. 16. Stacje sklasyfikowane otrzymują dyplomy uczestnictwa, stacje, które zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej z grup oraz stacja wyróżniona FAIR PLAY otrzymują dyplomy. Przewiduje się również skromne nagrody rzeczowe. 17. Wyniki zostaną opublikowane w czasopismach krótkofalarskich, w Internecie na stronie OT15 PZK http://ot15.pgk.net.pl i jednocześnie wysłane uczestnikom zawodów. Nad przebiegiem zawodów oraz ustaleniem kolejności czuwać będzie komisja, której decyzje są ostateczne. Propozycje i komentarze dotyczące regulaminu i przebiegu zawodów są mile widziane. ORGANIZATOR
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional
strzałka do góry