Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.Jesteś naszym
counter
gościem

Do pobrania plik  Instrukcja wykonawcza Balkonowy zestaw antenowy BZA A wersja 2.pdf

Założenia do projektu

 1. Antena rezonansowa na pięć pasm HF w części zakresów przeznaczonych
  dla emisji cyfrowych 7 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 28 MHz
 2. Układ promienników V o rozpiętości do 3.5 m
 3. Możliwość dowolnego kąta rozwarcia ramion
 4. Prosty montaż i demontaż pozwalający na łatwe składanie anteny również w terenie
 5. Wykonanie z łatwo dostępnych i tanich materiałów
 6. Możliwość wykonania w warunkach domowych przy użyciu podstawowych narzędzi

 

Zestaw potrzebnych materiałów

 

Lp

Materiał

Ilość

1

Rura aluminium  Ø 22

2.50 m

2

Profil zamknięty aluminium  20x100x3

0.35 m

3

Profil zamknięty aluminium  30x30x3

0.4 m

4

Profil zamknięty  aluminium  25x25x3

0.5 m

5

Płaskownik aluminium  20x3

0.62 m

6

Wałek aluminium Ø 25

0.45 m

7

Wałek aluminium Ø 18

0.05 m

8

Pręt mosiężny gwintowany M6

0.45 m

9

Pręt mosiężny gwintowany M4

1.6 m

10

Wałek poliamid Ø 70

0.1 m

11

Rura PP-R grubościenna (wod-kan) Ø 40

0.7 m

12

Przewód DY 0.5

64 m

13

Cyna z topnikiem Ø 1

 

 

Wykaz elementów złącznych

 

Lp

Rodzaj złącza

Ilość sztuk

1

Śruba zamkowa M8x120

1

2

Śruba zamkowa M8x80

2

3

Śruba zamkowa M8x50

1

4

Śruba M6x50

2

5

Gałka z nakrętką M8

4

6

Nakrętki M6

8

7

Nakrętki M4

12

8

Mufa M6

2

9

Wkręty M6x30

8

10

Wkręty M4x15

24

11

Oczka lutownicze pod wkręt M4

22

 

Zestaw narzędzi

 1. Wiertarka
 2. Gwintownik M6
 3. Gwintownik M4
 4. Wiertło Ø 3.2
 5. Wiertło Ø 4.8
 6. Wiertło Ø 6
 7. Wiertło Ø 8
 8. Wiertło piórowe Ø 22
 9. Imadło stołowe
 10. Piła ręczna do metalu

Wykonanie - kolejność czynności

1.      Z rury Ø 22 odciąć dwa odcinki po 1.25 m rys 2

2.      Z wałka poliamidowego Ø 70 odmierzyć i odciąć dwa kawałki  po 50 mm w centrum każdego kawałka wywiercić otwór Ø 8 .Stycznie do obwodu każdego kawałka wiertłem piórowym wywiercić otwór Ø 22 i przeciąć całość po średnicy tego otworu rys 1. Powstałe dwie połówki posłużą do mocowania rury promiennika do podstawy z możliwością ustawienia dowolnego kąta ramion V

3.      Z rury PP-R Ø 40 odznaczyć i odciąć odcinki na karkasy cewek zgodnie z wymiarami

podanymi na rys 3,4,5,6,7  przy odcinaniu uwzględnić naddatek na wyrównanie brzegów

4.      Z wałka aluminiowego Ø 25 odciąć 20 odcinków długości 20 mm

5.      W 10 kawałkach w osi wykonać otwory Ø 4.8 mm i nagwintować gwintownikiem M6 w procesie gwintowania aluminium  gwintownik smarować denaturatem

6.      W pozostałych 10 kawałkach wykonać otwory Ø 3.2 mm i nagwintować gwintownikiem M4

7.      W każdym karkasie umieszczamy z jednej strony wałek z gwintem M6 a z drugiej z gwintem M4

8.      Na karkasach odznaczamy miejsce na którym przewidziane jest nawinięcie
cewki zgodnie z rys 3,4,5,6,7

9.      4 mm od brzegów karkasu z każdej strony wyznaczamy miejsce na otwór Ø 3.2 mm.

10.  Otwór wiercimy przez karkas łącznie z aluminiowym wałkiem następnie otwory gwintujemy gwintownikiem M4

11.  W wywiercone otwory wkręcamy wkręty M4 z nałożonym oczkiem lutowniczym

12.  Na tak przygotowane karkasy nawijamy odpowiednie ilości zwojów drutu DY 0.5 zgodnie z wartościami podanymi  na rys 3,4,5,6,7 pamiętając aby wypełnić całą powierzchnię przeznaczoną na uzwojenie. Po nawinięciu, uzwojenia unieruchomić klejem lub koszulką termokurczliwą.

13.   Z pręta gwintowanego M4 odcinamy odpowiednie odcinki dla każdej z cewek,      rys 3,4,5,6,7  należy do każdej długości dodać po 30 mm, na przygotowane pręty nakręcić nakrętki blokujące M4 tylko od strony którą wkręcimy w cewkę

14.  Z pręta gwintowanego M6 odciąć dwa odcinki po 210 mm i z jednej strony nakręcić nakrętkę M6 a następnie wkręcić pręt w cewkę 7 MHz i zablokować z drugiego końca pręta nakręcamy do połowy gwintu mufę M6 z nakrętką blokującą

15.  Z płaskownika 20x3 odcinamy po dwa odcinki 180 mm i 130 mm

16.  W płaskownikach  wiercimy otwory Ø 6 w miejscach zgodnie z rys 8 20 mm końcówki płaskownika wyginamy pod kontem 60o względem poziomu

17.  Do tak przygotowanych płaskowników wkrętami M6 przekręcamy cewki  w układzie jak na rys 9

18.  Z wałka aluminiowego Ø18 odcinamy dwa kawałki po 25 mm w środku wałka wiercimy otwór Ø 4.8 gwintujemy go gwintownikiem M6 i wkręcamy śrubę M6x60 Śrubę blokujemy nakrętką M6

19.  Przygotowane wałki ze śrubami wciskamy ciasno w jeden koniec każdej z rur promienników  wystającymi końcami śrub na zewnątrz rys 2

20.   W przeciwnym końcu rury wiercimy otwór Ø 4 przeznaczony do zamocowania zasilania anteny

21.  W profilu 20x100 wycinamy kwadrat 30x30 do zamocowania ramienia podstawy   rys 10 .

22.  W dopasowanym wycięciu umieszczamy profil 30x30
i wiercimy otwór Ø 8 pod śrubę M8x120 rys 10

23.  Następnie na profilu 20x100 wyznaczamy i wiercimy symetrycznie otwory Ø 8 do zamocowania izolatorów śrubami M8x80 rys 10

24.  W profil 30x30 z wolnej strony wsuwamy profil 25x25 na głębokość 80 mm i w połowie tego wsunięcia wyznaczmy i wiercimy otwór Ø 8 do umieszczenia śruby M8x50 blokującej przedłużke ramienia podstawy.

25.  Po całkowitym montażu i umieszczeniu na balustradzie lub stojaku należy przystąpić do strojenia poszczególnych pasm przez wykręcanie lub wkręcanie stroików. Wykonujemy to na obu cewkach danego pasma ( pręt gwintowany M4 na końcu cewki). Każdy stroik po dostrojeniu należy zablokować nakrętką M4.