Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Po Walnym Zebraniu

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Łódzkiego PZKW dniu 12.05.2018 odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Łódzkiego
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Zebranie otworzył Prezes ŁOT Kol. Przemysław Gołembowski SP7VC.
Po dokonaniu spraw formalnych zebrani powierzyli prowadzenie
dalszej części zebrania Kol. Jerzemu Jakubowskiemu SP7CBG
Zostały odczytane sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oraz
głosowanie nad udzieleniem absolutorium, które zostało udzielone.
Następnie przystąpiono do wyborów nowego zarządu i komisji rewizyjnej.
W wyniku wyborów do zarządu weszli koledzy:
Andrzej Kubiak SP7DDD
Zbigniew Gniotek SP7MTU
Łukasz Zachwieja SQ7MZH
Tomasz Pabich SP7Q
Jan Michalak SP7TOP
a do komisji rewizyjnej Koledzy:
Bohdan Pawłowski SQ7X
Maciej Poborczyk SP7MP
Piotr Liczbiński SQ7OBD

Po dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad ok godziny 17 zebranie zostało zakończone.

Więcej informacji oraz sprawozdania będą w dziale sprawy organizacyjne.

W środę 16 maja o godzinie 18.00 odbyło się pierwsze posiedzenie nowego
Zarządu, który ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezes - Łukasz Zachwieja SQ7MZH
Sekretarz - Tomasz Pabich SP7Q
Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU
Członek zarządu - Andrzej Kubiak SP7DDD
Członek zarządu - Jan Michalak SP7TOP

Ustalono również termin następnego zebrania zarządu.
Odbędzie się ono we wtorek 29 maja 2018 o godz. 17.00.


Posted by admin on 17-05-2018 08:25:39
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org