Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Walne zebranie OT-15

Walne zebranie Oddziału Łódzkiego PZK


W dniu 14.03.2018 na zebraniu zarządu OT15 podjęto uchwałę o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego PZK

Walne Zebranie odbędzie się w dniu 12 maja 2018 r w terminie pierwszym
o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15. w pomieszczeniach
Domu Kultury "Zarzewie" w Łodzi przy ul. Tyrmanda 4. (dawna ul. Wandurskiego)

Poniżej proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK
  2. Przyjęcie regulaminu obrad
  3. Wybór protokólanta Walnego Zebrania
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
  5. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.
  6. Wybór komisji wniosków
  7. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  8. Sprawozdanie ustępującego Zarządu ŁOT PZK
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOT PZK.
10. Rozpatrzenie i głosowanie wniosku Zarządu OT-15 o usunięciu
      kol. Tomasza Pabicha SP7Q z szeregów PZK.
11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Podjęcie uchwały o ilości członków do Zarządu i OKR.
13. Wybory Zarządu ŁOT PZK
14. Wybory Komisji Rewizyjnej ŁOT PZK.
15. Podjęcie uchwały o uzyskaniu przez OT-15 osobowości prawnej w ramach
      obowiązującego Statutu PZK.
16. Dyskusja
17. Przyjęcie protokołu Komisji Wniosków
18. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

Sekretarz OT-15
Mirosław Młodzik SP7NHS

Posted by admin on 09-05-2018 10:35:54
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org