Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Walne Zebranie OT15

Walne Zebranie Oddzialu Łódzkiego PZK


W dniu 25 stycznia 2024 r. na zebraniu zarządu OT15 podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego PZK.

Walne Zebranie odbędzie się w dniu 24 marca 2024 r. (niedziela) w terminie
pierwszym o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15. w pomieszczeniach
Domu Kultury „ZARZEWIE” w Łodzi przy ulicy Tyrmanda 4

Poniżej proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK.
  2. Przyjęcie regulaminu obrad i wybór protokolanta Walnego Zebrania
  3. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
  4. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.
  5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków
  6. Sprawozdanie Zarządu ŁOT PZK.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOT PZK
  8. Wybór delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
  9. Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
10. Dyskusja
11. Przyjęcie protokółu Komisji Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.

Do dnia 17 marca 2024 r. prosimy składać do zarządu propozycje i wnioski do porządku obrad.

Za Zarząd

Sekretarz OT-15
Jan Michalak SP7TOP

 Posted by admin on 10-03-2024 09:48:15
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org