Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
Jurek SP7CBG s.k.

Jerzy SP7CBG - Silent Key

W piątek 17 kwietnia 2020 r. niespodziewanie odszedł od nas na zawsze
niezapomniany Kolega - Jerzy Jakubowski SP7CBG.

Długo zmagał się z ciężką chorobą, ale wszyscy mieliśmy nadzieję,
że jeszcze nieco czasu z nami pozostanie. Niestety, tak się nie stało...
Jurek był pod każdym względem wspaniałym Człowiekiem, doskonałym
profesjonalistą w zakresie spraw budowlano-eksploatacyjnych,
wszechstronnym krótkofalowcem. Zawsze uśmiechnięty, serdeczny
i gotowy do pomocy innym. Właściwie nie ma odpowiednich słów,
które całkowicie w pełni mogłyby opisać Jego Osobę...

Jerzy od ponad pół wieku działał jako aktywny radioamator w różnych
dziedzinach, odnosił liczne sukcesy w ramach naszego hobby.
Przez bardzo wiele lat pełnił funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego
(OT-15) Polskiego Związku Krótkofalowców oraz przedstawiciela OT-15
na Krajowe Zjazdy Delegatów PZK. Zajmował również stanowisko Wiceprezesa
i Prezesa Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, a jeszcze do niedawna
- jej Wice - oraz Przewodniczącym.
Rewelacyjnie organizował i propagował krótkofalarstwo na szczeblu lokalnym,
krajowym oraz międzynarodowym. Znakomicie reprezentował polskie środowisko
radioamatorskie na licznych imprezach, w tym wielokrotnie na międzynarodowych
targach krótkofalarskich Ham Radio we Friedrichshafen w Niemczech.
Był ogromnie ceniony, poważany, znany i powszechnie lubiany przez bardzo
szerokie grono osób z Polski oraz z zagranicy, z różnorodnych organizacji oraz
kręgów - takich jak IARU i stowarzyszenia radioamatorskie w różnych krajach
i inne gremia naszej radiowej społeczności.
Nasz Serdeczny Przyjaciel Jurek SP7CBG w każdym aspekcie swojej działalności
powinien stanowić dla obecnych i przyszłych pokoleń krótkofalowców
niedościgniony wzór do naśladowania, tak wiele przez lata zrobił dla naszego
środowiska i jeszcze zapewne sporo miał w planach... Niezmiernie trudno
będzie się nam pogodzić z Jego tak nieoczekiwanym przejściem do Krainy
Wiecznych DX-ów.


Uroczystość pogrzebowa odbyła się w środę 22 kwietnia 2020 r.
o godz. 11:30 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Łodzi
przy ul. Szczecińskiej 96, a następnie o godz. 12:10 nastąpiło odprowadzenie
na miejsce wiecznego spoczynku.

W przeddzień ostatniej ziemskiej drogi Naszego Nieodżałowanego Kolegi,
ze strony Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców
nadesłano tekst pożegnalnego przemówienia, które w trakcie uroczystości
odczytał ksiądz celebrans:


"Szanowna Wdowo - Pani Krystyno, Szanowni Żałobnicy - Drodzy Koleżanki
i Koledzy,

Żegnamy dzisiaj Jerzego Jakubowskiego SP7CBG, wspaniałego Kolegę
krótkofalowca. Człowieka, który był nie tylko krótkofalowcem uprawiającym
to piękne hobby. Śp. Jerzy poświęcał swój czas i swoją wiedzę dla innych.
Nie unikał aktywności w działalności społecznej, nie unikał także
odpowiedzialności. Przez swoją ponad 50 letnią aktywność w Polskim Związku
Krótkofalowców sprawował wiele funkcji społecznych. Był wieloletnim Prezesem
Łódzkiego Oddziału PZK, Wiceprezesem PZK, Wiceprzewodniczącym Głównej
Komisji Rewizyjnej, Prezesem PZK. A odszedł od nas sprawując najważniejszą,
bo obarczoną największą odpowiedzialnością funkcję w związku, a mianowicie
- Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

Nasza organizacja w Jego osobie poniosła ogromną stratę. Będzie nam bardzo
brakowało Jego głębokiej mądrości, spokoju, życzliwości, wyrozumiałości
i altruizmu. Jak już powiedziałem: Śp. Jerzy zawsze służył swoimi przymiotami
tym, którzy tego potrzebowali, a przy tym był wzorem spokoju, opanowania
i roztropności.

Za swoje zasługi Śp. Jerzy SP7CBG w 2004 roku odznaczony został przez
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców Złotą Odznaką Honorową PZK.

Trudno będzie wypełnić pustkę, którą po sobie pozostawił. Oddanych
krótkofalarstwu i Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Kolegów jest wielu,
ale Śp. Jerzy znacząco się wśród Nich wyróżniał.
Drogi Jurku, niech tam, dokąd się wybierasz zawsze dopisuje propagacja,
a QRM-y i QRN-y nigdy nie psują dobrego odbioru.

Odpoczywaj w pokoju.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców"


Będziemy zawsze o Nim pamiętać, niech odpoczywa w pokoju...


Posted by admin on 17-04-2020 23:01:55
Nasi członkowie

Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org